Lưỡi cắt nhôm 450 - Lưỡi cắt nhôm 144 răng - Luoicatnhom.com

Lưỡi cắt nhôm 450 – Lưỡi cắt nhôm 144 răng

Máy cắt nhôm hai đầu sử dụng lưỡi cắt 450 thông thường là 120 răng.

Nếu cắt nhôm các hệ cửa thông thường là phù hợp (nhôm có độ dày khoảng 1.2~2.0mm). Bề mặt cắt đủ bóng và chấp nhận được với lưỡi cắt có số răng là 120

Tuy nhiên nếu cắt nhôm mỏng hơn (<1.0mm), hoặc cần vết cắt mịn hơn nữa thì Anh/em nên chuyển sang sử dụng lưỡi cắt nhiều răng hơn (lưỡi cắt nhôm 144 răng). Số răng có thể nhiều hơn hoặc ít hơn tùy thuộc vào đường kính lưỡi cắt, nhưng với lưỡi cắt nhôm 450 thì 144 răng là phù hợp.

Call Now Button
error: Content is protected !!