Lưỡi phay đố nhôm Việt Pháp - Luoicatnhom.com

Lưỡi phay đố nhôm Việt Pháp

Dùng phay nhôm hệ Việt Pháp.

Phù hợp cho máy phay đố đơn, máy phay đố tự động, máy chuyển đổi từ phay nhựa sang phay nhôm.

Dùng phay nhôm hệ Việt Pháp.

Phù hợp cho máy phay đố đơn, máy phay đố tự động, máy chuyển đổi từ phay nhựa sang phay nhôm.

Call Now Button
error: Content is protected !!