Thay thế hợp kim - Luoicatnhom.com

Thay thế hợp kim

Chủng loại:  lưỡi cắt nhôm, lưỡi cắt sắt, lưỡi cắt gỗ, và các loại lưỡi cắt hợp kim

Đường kính lưỡi cắt từ 180 ~ 750mm

Chủng loại:  lưỡi cắt nhôm, lưỡi cắt sắt, lưỡi cắt gỗ, và các loại lưỡi cắt hợp kim

Đường kính lưỡi cắt từ 180 ~ 750mm

Call Now Button
error: Content is protected !!