Sự khác biệt cơ bản giữa lưỡi cắt hợp kim và lưỡi cắt thép gió hss - Luoicatnhom.com

Sự khác biệt cơ bản giữa lưỡi cắt hợp kim và lưỡi cắt thép gió hss

Sự khác biệt cơ bản giữa lưỡi cắt hợp kim và lưỡi cắt thép gió hss.

Nhìn vào 2 hình phía dưới chắn chắn Anh/em sẽ phân biệt được ngay sự khác biệt cơ bản giữa lưỡi cắt hợp kimlưỡi cắt thép gió hss.

Lưỡi cắt hợp kim: có gắn mảnh hợp kim trên lưỡi cắt

Lưỡi cắt thép gió hss: răng được tạo trực tiếp trên thân lưỡi cắt.

Nhấn vào đây để tìm hiệu cụ thể hơn.

Call Now Button
error: Content is protected !!